+ ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP

Thuật toán Xổ số HK thabet

Chọn sáu trúng 1:

Mỗi sáu con số của tất cả các cược là một sự kết hợp. Nếu 6 số dương được rút ra trong xổ số hiện tại trùng với một trong các số đặc biệt, tha nó sẽ được coi là trúng thưởng. Nếu có hai hoặc nhiều hơn trong số 6 số dương và đặc biệt. số đã quay trong xổ số hiện tại. Hai hoặc nhiều kết quả trùng khớp, không trúng thưởng.

Chọn bảy trúng 1:

Mỗi bảy con số của tất cả các thienha cược là một sự kết hợp. Nếu 6 số dương được quay trong xổ số hiện tại trùng khớp với một số trong dãy số đặc biệt, nó sẽ được coi là trúng thưởng. Nếu có hai hoặc nhiều hơn trong số 6 số dương và số đặc biệt được rút ra trong xổ số hiện tại Hai hoặc nhiều kết quả trùng khớp, không trúng thưởng.

Chọn tám trúng 1:

Mỗi tám số của tất cả các cược là một sự kết hợp. Nếu 6 số dương được quay trong xổ số hiện tại trùng khớp với một số trong dãy số đặc biệt, nó sẽ được coi là trúng thưởng. Nếu có hai hoặc nhiều hơn trong số 6 số dương và số đặc biệt được rút ra trong xổ số hiện tại Hai hoặc nhiều kết quả trùng khớp, không trúng thưởng.

Chọn chín trúng 1 tj777:

Mỗi chín con số của tất cả các cược là một sự kết hợp. Nếu 6 số dương được quay trong xổ số hiện tại trùng khớp với một số trong dãy số đặc biệt, nó sẽ được coi là trúng thưởng. Nếu có hai hoặc nhiều hơn trong số 6 số dương và số đặc biệt được quay trong xổ số hiện tại. Hai hoặc nhiều kết quả trùng khớp, không trúng thưởng.

Chọn mười trúng 1:

Mỗi mười số của tất cả các cược là một sự kết hợp thienhabet.win. Nếu 6 số dương được quay trong xổ số hiện tại trùng khớp với một số trong dãy số đặc biệt, nó sẽ được coi là trúng thưởng. Nếu có hai hoặc nhiều hơn trong số 6 số dương và số đặc biệt được quay trong xổ số hiện tại. Hai hoặc nhiều kết quả trùng khớp, không trúng thưởng. Nếu kết hợp [01, 02, 03, 04, 05] được chọn trong năm cược, thứ tự của quả bóng rơi trong vấn đề này: 38, 30, 40, 41, 16, 09; số đặc biệt 04, chỉ 7 con số xổ số được rút ra chỉ Nếu một con số giống với con số trong tổ hợp cược thì đó là giải thưởng trúng thưởng. Nếu cược 8 chọn tổ hợp [01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08] thì thứ tự bóng rơi ở số này: 38, 30, 40, 05, 16, 09; số đặc biệt 04, Nếu 2 trong số 7 số xổ số giống với các số trong kết hợp cá cược, điều đó có nghĩa là không có chiến thắng.

Trò chơi Xổ số HK: Chọn số không trúng tha thiên hạ

Mỗi số có tỷ lệ cược riêng, tỷ lệ cược của tổ hợp cá cược, lấy tỷ lệ cược thấp nhất của số trong tổ hợp làm tỷ lệ cược của tổ hợp.

Không chọn được năm số: cứ đặt cược năm số là một kết hợp, nếu 6 số dương và 1 số đặc biệt trong kỳ quay thưởng hiện tại không trùng nhau thì coi như trúng thưởng.

Không chọn được sáu số: mỗi cược sáu số là một kết hợp, nếu 6 số dương và 1 số đặc biệt trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại không trùng nhau thì coi như trúng thưởng.

Bảy số nhớ: Mỗi lần đặt cược bảy số là một sự kết hợp, nếu 6 số dương và 1 số đặc biệt trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại không trùng khớp với nhau thì sẽ được coi là trúng thưởng.

Không chọn được tám: mỗi cược tám số là một kết hợp, nếu 6 số dương và 1 số đặc biệt trong kỳ quay thưởng xổ số hiện tại không trùng khớp với nhau thì coi như trúng thưởng.

Không lựa chọn chín: cược chín số là một kết hợp. Nếu 6 số dương và 1 số đặc biệt trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại không trùng khớp với nhau thì coi như trúng thưởng.

Mười thất bại: mỗi cược mười số là một kết hợp, nếu 6 số dương và 1 số đặc biệt trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại không trùng khớp với nhau thì coi như trúng thưởng.

Nếu cược không chọn được tổ hợp [01, 02, 03, 04, 05], thứ tự bóng trong số này: 38, 30, 40, 41, 16, 09; số đặc biệt 14, thiên ha

Nếu không có con số nào trong số 7 con số được rút ra giống với con số trong tổ hợp cược thì đó là một giải thưởng chiến thắng.

Nếu cược chín không chọn được tổ hợp [01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09] thì thứ tự bóng trong số này: 38, 30, 40, 41, 16, 09; số đặc biệt 14,

Một trong 7 con số được rút ra giống với con số trong tổ hợp cá cược, có nghĩa là không có chiến thắng.

Trò chơi Xổ số HK: Trạm số tha ku

Sau khi 6 số dương không chứa bi màu đặc biệt trong kết quả xổ số được sắp xếp từ nhỏ đến lớn, các chữ số đơn lẻ của hai số đó được lấy để tạo thành một số và kết quả là có tổng 5 nhóm số. , là số nhà ga.

Ví dụ: Các số dương của xổ số được sắp xếp từ nhỏ đến lớn là 03, 12, 21, 22, 31, 35 và các số đài là 32, 21, 12, 21, 15. Nếu số trạm lặp lại thì bội số trúng thưởng được tính bằng số lần xuất hiện.

Nếu cùng một con số được mở nhiều hơn 2 lần, tiền thưởng sẽ được tính dựa trên số lần mở thưởng, và tiền gốc cũng sẽ được tính theo số lần mở thưởng jss77 net.

Ví dụ: số đặt cược là 21, tỷ lệ cược là 31 lần, số tiền đặt cược là 100, và kết quả xổ số là 32, 21, 12, 21, 15.

Số tiền thắng được tính là 31 (tỷ lệ cược) X 100 (số tiền đặt cược) = 3100 và số tiền thực tế thắng là 3000 sau khi trừ đi số tiền gốc là 100.

Vì số lần cược số 21 được rút ra là 2 lần, nên 3000 (số tiền thực tế thắng) X2 (số lần rút) = 6000 là tiền thưởng chiến thắng thienhabet.

Categories:

Comments are closed